Për Gazetarinë dhe Çmimet prej Letre!

10/03/2015 Analysis, Commentary

Koleges Arbana Xharra, do t’ia uroja me gjithë zemër vlerësimin e përkushtimit të saj profesional, sikur ky vlerësim të vinte nga Qendra “Pulitzer” për gazetari hulumtuese, apo ndonjë institut i pavarur i cili është i thirrur për vlerësime të individëve apo grupeve të cilat veprojnë në mbështetje të zhvillimeve demokratike, lirive njerëzore dhe shtimit të cilësisë në gazetari profesionale.