Aleppo dhe Revolucionari i Panjohur

11/06/2012 Journal

Policët kaluan përskaj ndërtesës, ata komunikonin në gjuhën arabe. Nuk ja kisha idenë, por nga ngjyra e zërit kuptohej se ishin të nervozuar. Qëndruam në atë vend për më shumë se një orë, ndërkohë miku im revolucionar më kërkoi të rrija aty, derisa ai doli për të shikuar nëse kishte diçka në lagje.